WebDrain

Nieuws en informatie over marketing, rss, weblogs, webfeeds, zoekmachines en andere webonderwerpen.

01 maart 2007

Iemand even "googelen" onbetrouwbaar

Ongeveer 80% van de mensen die hun naam op internet opzoeken, vindt die daadwerkelijk. Van die mensen gaat 40% het alleen om de naam van een ander. Ruim 10% kan zich niet vinden in het beeld dat anderen van hen via internet kunnen krijgen.

Dit blijkt uit onderzoek dat de Safe Internet Foundation onder ongeveer 2.400 personen heeft gehouden naar persoonlijke informatie op internet. Steeds vaker valt te horen dat mensen iemand ‘even googelen’ als zij meer willen weten over die ander. Ook personeelsfunctionarissen zouden zo hun sollicitanten screenen. Deze ontwikkeling is voor SIF, onderdeel van EPN, aanleiding geweest nadere gegevens over deze gang van zaken te achterhalen.

De studie bewijst dat als mensen kennismaken met anderen zij inderdaad via Google (of andere zoekmachines) kijken of zijn meer te weten kunnen komen over die persoon: ongeveer 27% doet dit bij zakelijke contacten. Aanzienlijk minder mensen doen dit bij privécontacten, namelijk 15%. Een telefonische rondvraag onder P&O’ers bevestigt dat zij vrijwel allemaal hiervoor internet gebruiken.

Ook bleek uit de enquête dat van de mensen die over zichzelf of hun kinderen op internet informatie aantroffen 90% ervan op de hoogte is dat die informatie gevonden kan worden (en 10% niet).

Zo’n 35% van de bevolking blijkt het af te keuren dat steeds meer persoonlijke informatie op internet beschikbaar komt.

Zoals te verwachten, vindt men naarmate men ouder is minder over zichzelf op internet.

Van de mensen die hun naam op internet aantreffen, vindt ongeveer tweederde ook informatie die niet op hen betrekking heeft maar op anderen met dezelfde naam. Al deze cijfers suggereren dat snel verkeerde beeldvorming kan ontstaan. EPN / SIF stelt vast dat het risico op verwarring van persoonlijke gegevens steeds groter wordt. Omdat ook steeds meer kennelijk onbetrouwbare persoonlijke informatie op internet te vinden is, blijkt zo nodig checken bij de persoon in kwestie steeds belangrijker.
[EPN]

0 reacties:

Een reactie plaatsen

<< Startpagina