WebDrain

Nieuws en informatie over marketing, rss, weblogs, webfeeds, zoekmachines en andere webonderwerpen.

31 december 2004

Digitale overheid scoort wéér een onvoldoende

De digitale overheid scoort opnieuw een onvoldoende transparant in een onderzoek dat burger@overheid heeft laten uitvoeren. Het beeld uit het onderzoek is dat de Nederlandse overheid als geheel opnieuw een dikke onvoldoende krijgt voor “digitale transparantie”. Zes van de 28 onderzochte overheden (3 gemeenten, de provincie Zuid-Holland en de Informatie Beheer groep) halen wel een voldoende. Blijkbaar kán het dus wel beter. Het algemene beeld bij alle onderzochte overheidsorganisaties is dat de websites informatief zijn. Verstrekken van informatie gaat de overheden het gemakkelijkst af, maar de mogelijkheden om interactie op digitale manier tot stand te brengen zijn nog te beperkt. Als we de Informatie Beheer Groep en Politie Haaglanden buiten beschouwing laten, dan geldt voor alle organisaties dat er nog weinig of geen mogelijkheden geboden worden om de voortgang van een proces te volgen. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid voor burgers om er achter te komen welke informatie de organisatie over hem of haar beschikt.

» Persbericht: Digitale overheid scoort wéér een onvoldoende

» Download het rapport (pdf)

0 reacties:

Een reactie plaatsen

<< Startpagina