WebDrain

Nieuws en informatie over marketing, rss, weblogs, webfeeds, zoekmachines en andere webonderwerpen.

25 oktober 2006

TNT wint voor derde keer de Henri Sijthoff-Prijs

TNT websiteDe internetsite van TNT is voor het derde achtereenvolgende jaar uitgeroepen tot
beste financiŽle website onder de Nederlandse beursfondsen. Dit blijkt uit onderzoek in het kader van de Henri Sijthoff-Prijs waarbij de kwaliteit van financiŽle websites wordt beoordeeld. Uit een benchmark-onderzoek naar de websites van de Dow Jones-index- bedrijven blijkt tevens dat de kwaliteit van Nederlandse financiŽle websites hoog is.

Het onderzoek, dat is uitgevoerd door het internetadviesbureau Jungle Rating, toont aan dat TNT de eerste plaats te danken heeft aan hoge scores op het gebied van actuele informatie, multimedialiteit en personalisatie. Zo kunnen internetbezoekers de presentatie van kwartaal- en jaarcijfers via internet volgen op hetzelfde moment dat deze wordt gehouden. Ook kan men via e-mail op de hoogte worden gehouden van financiŽle gebeurtenissen van TNT en wordt op de homepage duidelijke aandacht besteed aan meest recente persberichten en andere actualiteiten.

Uit het onderzoek blijkt dat de vijftig beste financiŽle websites van Nederlandse beursfondsen niet onderdoen voor die van de twintig beursfondsen uit de Amerikaanse Dow Jones-index. Als alleen de 23 AEX-hoofdfondsen worden vergeleken met de Dow Jones-fondsen, dan blijkt dat Nederland zelfs hoger scoort.

De AEX-fondsen scoren beter dan de Amerikaanse tegenhangers op de onderdelen bedrijfsprofiel, historische informatie en financiŽle kerncijfers. Opmerkelijk is dat AEX-fondsen ook beter scoren op het gebied van interactiviteit, onder andere door betere contactinformatie en een snellere reactie op e-mails. Amerikaanse fondsen zijn daarentegen beter op het gebied van personalisatie. Geert-Jan Smits van Jungle Rating: 'Wij zien dat Amerikaanse bedrijven verder zijn met het verschaffen van aandeelhoudersinformatie via internet. Zo kunnen bezoekers van Amerikaanse websites vaker historische koersinformatie downloaden, interactieve koersgrafieken bekijken en via e-mail op de hoogte worden gehouden van nieuwe persberichten.'

De kwaliteit van Nederlandse financiŽle websites is wederom verbeterd. In 2006 scoren Nederlandse beursfondsen gemiddeld 48% van alle 152 beoordelingspunten van de website, tegenover 47% vorig jaar en 36% in 2004. Wat betreft score liggen de beoordeelde bedrijven iets dichter bij elkaar. Het verschil tussen de winnaar en nummer 10 bedroeg in 2005 nog 22%-punten, dit jaar is het verschil geslonken tot 15%-punten. AEX-fondsen blijven beter scoren dan de mid- en smallcaps. De samenstelling van de tien beste websites is afgelopen jaar niet veel veranderd.

Naast het onderzoek is ook een enquÍte gehouden onder de Nederlandse beursfondsen naar verwachte trends in 2007. Het meest opmerkelijk is dat de respondenten rekenen op een daling van webcasts-uitzendingen bij evenementen als de presentatie van (half)jaarcijfers. Bij de enquÍte vorig jaar gaf meer dan driekwart van de respondenten aan een webcast te willen aanbieden. Dit jaar is dit fors geslonken tot 16% van de respondenten. Er is vooral twijfel ontstaan of de hoge kosten voldoende opwegen tegen het gebruik. Voor jaarvergaderingen wordt overigens wel beduidend meer gebruikgemaakt van webcasts.

Uit de enquÍte blijkt ook dat websites vaker worden ingezet voor een verbetering van de actualiteit. Meer dan de helft van de respondenten publiceert inmiddels het jaarverslag eerder op internet dan dat de printversie beschikbaar is. Slechts 11% geeft nog voorrang aan de publicatie van het papieren jaarverslag. Het jaarverslag in digitale vorm heeft afgelopen jaren fors aan populariteit gewonnen.

Meer dan 40% van de respondenten meldt een daling van de oplage van het papieren document en ruim 60% ziet het downloaden van het digitale verslag stijgen. Geert-Jan Smits: 'Het gebruik van internet als communicatiekanaal wordt verder gestimuleerd doordat bedrijven steeds meer interactieve mogelijkheden bieden. Als voorbeeld wordt het jaarverslag vaker aangeboden in de vorm van een html-verslag en een dynamisch verslag.'

De jury van de Henri Sijthoff-Prijs weegt de kwaliteit van websites al drie jaar mee bij de beoordeling van de beste financiŽle verslaggeving. Jurylid Jan Klaassen geeft aan dat financiŽle communicatie via internet steeds belangrijker wordt: 'Het is te verwachten dat websites in de toekomst bij de jurybeoordeling zwaarder wordt meegerekend.'
Bron: Jungle Rating en FD

0 reacties:

Een reactie plaatsen

<< Startpagina